Co se děje s dešťovkou v nejmodernějším servise SCANIA?

Slovensko se může pochlubit nejmodernějším servisním střediskem pro nákladní vozidla v Evropě. Společnost SCANIA, která působí ve více než 100 zemích, si pro výstavbu svého moderního závodu vybrala Budču u Zvolena. Na co je třeba myslet při odvodňování takového kolosu?

17. 6. 2022

Servisní středisko SCANIA Budča

Životní prostředí hraje prim

Je samozřejmé, že pro tak uvědomělého investora hrála velmi důležitou roli ochrana životního prostředí. Velké odvodňované plochy, pohyb obrovského množství kamionů a tím pádem i zásadní úkapy motorových kapalin – to byly hlavní body návrhu odvodnění značky HAURATON. A jelikož HAURATON nejsou pouze odvodňovací žlaby, projekt zahrnoval také odlučovač ropných látek (ORL).

Jak zatočit s olejem?

V dnešní době je čím dál běžnější neřešit jen odvodnění, ale srážky jako celek. Moderní komplexní řešení by tak mělo myslet i na předčištění a filtraci, případně vsakování dešťové vody.

Řešením byl odlučovač AQUAFIX KPP 04, který funguje na bázi gravitace a koalescence. Jeho úkolem je oddělit vodu od znečišťujících kapalin (olej, nafta). Kal obsažený ve vodě se usazuje na dně odlučovače. Olejovité kapaliny mají menší hustotu, takže se oddělují od vody a drží se na její hladině. Čím více olejovitých kapalin se tedy do ORL dostane, tím níže stlačí vodu. Pro případ nízké hladiny vody, kdy hrozí vyplavení znečišťujících látek do odtoku, je ORL vybaven plovákem. Ten odtok uzavře a úniku zabrání.

Pro každý odlučovač se následně vede provozní deník, kde se zaznamenávají pravidelné kontroly (co 6-12 měsíců), tzn. kontrola komor odlučovače, odloučených látek a vizuální kontrola plováku. Olej se dle potřeby odsává speciálním sacím vozem. Poté se voda odčerpá, kal se vyčistí a odlučovač se znovu naplní čistou vodou. Takto vyčištěné zařízení je opět připraveno k provozu.

A co na to žlaby?

V rámci projektu bylo zodpovědně řešeno také odvodnění. Projektant se rozhodl pro osvědčený a účinný liniový systém HAURATON – betonový FASERFIX KS. Vysoká odolnost vůči pojezdu těžkými kamiony, bezpečnost krytů i velká hydraulická kapacita byly výborné argumenty.

Vzhledem k hydraulickému výpočtu odvodňované plochy se použily žlaby o jmenovité šířce 200 mm. 400 metrů žlabů bez spádu bylo doplněno žlaby se spádem dna 0,5 %. Voda je odváděna dvoudílnými vpustmi a všechny žlaby jsou doplněny litinovými kryty s třídou zatížení E 600. Spolehlivé upevnění na rám žlabu zajišťuje bezšroubový systém SIDE-LOCK s přídavným zajištěním pro větší bezpečnost.

Zajímá Vás cokoli ohledně žlabů nebo odlučovačů? Ozvěte se nám!