O firmě

... jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí a rychlým, profesionálním servisem

Naše know-how je založeno na 25 letou praxí otestovaných zkušenostech v oboru odvádění, předčištění a vsakování dešťových vod.

Neustálým zvyšováním naší kvalifikace, studiem nových trendů a také díky trvalé technické podpoře a vývoji výrobků ve výrobním závodě dokážeme vymyslet, navrhnout a realizovat efektivní a ekonomická řešení v oblasti liniových odvodňovacích systémů, odlučovačů, vsaků, retencí a specializovaných systémů pro sportoviště, při zachování jejich plné funkčnosti.

Investorům, projektantům a stavitelům poskytujeme bezplatné poradenství a v případě, kdy nám dají svou důvěru, zajistíme následnou realizaci dodávky.

 

Poslání firmy

Posláním naší firmy je Vám pomoci najít a navrhnout optimální řešení a následně zajistit přímou dodávku stavebních prvků včetně kompletního obchodně-technického servisu.

Základem našeho poslání je osobní kontakt s Vámi a zjištění Vašich skutečných potřeb, jeho výsledkem pak získání Vaší plné důvěry, přátelství a přispění k lepším vztahům ve společnosti.

Své působení chápeme zejména jako službu zákazníkovi, kterému v našem oboru efektivně navrhneme a včas dodáme to, co skutečně potřebuje k realizaci svého stavebního díla, a to vždy k jeho maximální možné spokojenosti.

Náš tým tvoří produktivní a čestní lidé, kteří jsou plni nápadů a velké ochoty pomáhat, a stále pracují na zvyšování svých odborných znalostí a praktických zkušeností.

 

Kompletní tým Benefit

Jsme tady pro Vás...