Projektanti

Nechte si zdarma vypracovat hydraulický výpočet formulář pro výpočet
Projektanti

Navrhneme efektivní, plně funkční řešení s ohledem na skutečné potřeby

  • technická specifikace systému – všeobecné a technické parametry
  • hydraulické posouzení a návrhové výpočty
  • výpis prvků – detailní specifikace
  • kladečská schémata, schémata zařízení
  • detaily a návody
  • stavební doporučení
  • data a podklady pro technickou zprávu projektu
  • cenová kalkulace - rozpočet

Ukázkový projektový návrh