Vpust 4010/S/70

Starý název V4-70/S
Vpust 4010/S/70

Základní údaje

  • přiznaný půdorysný rozměr vpusti 200 x 200 mm
  • spodní vývod DN 70 mm
  • protipachový uzávěr
  • čistící koš
  • možnost úpravy vpusti pro stěrkovou hydroizolaci, litou nebo vinylovou podlahu

Vizualizace a výkresy