AQUAFIX® SKBPPE odlučovač ropných látek z PE

Odlučovač ropných látek (lehkých kapalin) s kalovou jímkou, koalescenčním filtrem, bezpečnostním automatickým uzavíracím zařízením a obtokem (bypass)
Technické informace podle NS (jmenovitá velikost) Přejít
AQUAFIX® SKBPPE odlučovač ropných látek z PE

Základní údaje

  • nádrž z polyetylénu stěny tl. 10 mm
  • bez lepených spojů – rotomoulding
  • jmenovitá velikost NS = 6 – 10 l/s (plnoprůtok)
  • s využitím obtoku (bypass) průtok 30 – 50 l/s
  • zbytková koncentrace C10 – C40 < 1,0 mg/l (NEL)
  • kalová jímka velikosti 100xNS
  • koalescenční filtr s velkou účinností
  • bezpečnostní automatické uzavírací zařízení (plovák)
  • snadná a rychlá instalace

Ukázky realizací

Technické informace podle NS (jmenovitá velikost)