Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Následující řádky Vám poskytnou přehled o tom, jakým způsobem tuto ochranu zajišťujeme a také co a jak shromažďujeme a zpracováváme. Snažíme se o nejvyšší možnou ochranu, tudíž splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud máte další dotazy, najdete zde také, jak nás kontaktovat. Rádi Vám na vše odpovíme.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení:  Benefit stavební prvky s.r.o.
Sídlo:  Jarkovická 102/10, Vlaštovičky, 746 01 Opava
IČO:  25386620
Telefon:  603 429 451
E-mail:  webadmin@benefit.cz


Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, E-mail a v případě objednávky přes webové stránky také Dodací adresu, Fakturační adresu, Telefonní číslo a Platební údaje dle typu platby.

 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • Informace o produktových novinkách.
 • Realizace služby či nabídky.
 • Informování o stavu objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Vyřízení případné reklamace.

E-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o speciálních akcích, soutěžích a zajímavých novinkách ze světa odvodnění. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby / produktu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas zrušit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.
 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby Data Účel a doba uložení Typ souhlasu
Facebook Cookies, Anonymní data o chování a zájmech skupiny. Oprávněné zájmy správce. Krátkodobé i dlouhodobé. Opt-out, není nutný souhlas.
Google Analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Krátkodobé i dlouhodobé. Není nutný souhlas.
Google Adwords Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Krátkodobé i dlouhodobé. Není nutný souhlas.
Quanda E-mail Správa a odesílání e-mailové komunikace. Dlouhodobě. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
Hotjar Cookies, Anonymní informace o chování na stránce. Analýza dat o chování zákazníka na stránce.Krátkodobé i dlouhodobé. Není nutný souhlas.
 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
 

Jak využíváme Cookies

Využívání cookies poskytuje uživatelům našich internetových stránek mnohem více uživatelsky přívětivé služby. To by bez souborů cookies nebylo možné. Proto používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek.

 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 •  Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

práva subjektu

Máte právo kdykoliv omezit zpracování Vašich osobních údajů. Pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte správce, jehož kontaktní údaje naleznete na začátku tohoto dokumentu. Níže naleznete seznam Vašich práv jakožto subjektu údajů:

 • Právo na přístup - každý subjekt má právo obdržet výpis zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na opravu - každý subjekt má právo na opravu svých zpracovaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz - každý subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů za předpokladu, že to není v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 • Právo na omezení - každý subjekt má právo omezit další využívání svých zpracovaných osobních údajů.
 • Právo na vznesení námitky - každý subjekt má právo vznést námitku proti dalšímu využívání svých zpracovaných osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů - každý subjekt má právo požádat o přenos svých zpracovaných osobních údajů třetí straně ve strojově čitelném formátu.
 

Jak můžete zkontrolovat osobní údaje, které jste poskytli?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na email v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.
 

Obecná ustanovení

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
 4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 5. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

 

Dejme si sušenky a kávu

(Souhlas s cookies)

Tento web bereme jako naši virtuální kancelář. Abychom si tu s Vámi mohli dát kávu a sušenky (soubory cookies), potřebujeme Váš souhlas. Děkujeme, že nám tím pomáháte zlepšovat tyto stránky a Váš zážitek. Tak pojďte dále!

Nastavení cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité, budeme se proto k Vašim datům chovat slušně. Níže si můžete nastavit jednotlivé souhlasy.