Upravit stránku
 1. Tyto podmínky používání se vztahují na prohlížení a používání těchto www stránek (dále jen Internetových stránek): www.benefit.cz
 2. Provozovatelem Internetových stránek je společnost Benefit stavební prvky s. r. o. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen Autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Internetových stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky. Před užíváním těchto stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.
 4. Informace na těchto Internetových stránkách jsou určené pro veřejnost.
 5. Přístup na Internetové stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb,. o zpracování osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Proto se, prosím, seznamte se Zásadami Benefit stavební prvky s.r.o. o bezpečnosti a ochraně osobních údajů zákazníků (dále jen Zásady). Odkaz na Zásady najdete rovněž v patičce této stránky.
 6. Internetové stránky Provozovatele používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve Vašem internetovém prohlížeči.
 7. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Internetové stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné.
 8. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Internetových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 9. Některé z informací publikovaných na Internetových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek.
 11. Veškeré informace uvedené na těchto Internetových stránkách jsou pouze informativní povahy.
 12. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 13. Podmínky užívání Internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 3. 2023.

 

Dejme si sušenky a kávu

(Souhlas s cookies)

Tento web bereme jako naši virtuální kancelář. Abychom si tu s Vámi mohli dát kávu a sušenky (soubory cookies), potřebujeme Váš souhlas. Děkujeme, že nám tím pomáháte zlepšovat tyto stránky a Váš zážitek. Tak pojďte dále!

Nastavení cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité, budeme se proto k Vašim datům chovat slušně. Níže si můžete nastavit jednotlivé souhlasy.