Odvodňovací systémy FASERFIX®

Odvodňovací žlaby a vpusti z betonu vyztuženého vlákny - BETON FASERFIX® - materiál mimořádně pevný a stabilní, odolný proti opotřebení, nepropustný, nehořlavý, recyklovatelný a ekologický.

Podrobné informace o materiálu BETON FASERFIX® a jeho vlastnostech najdete zdea video z výrobního závodu zde

Liniové odvodňovací žlaby FASERFIX® SUPER

FASERFIX® SUPER

Odvodňovací žlaby pro extrémně zatěžované plochy s velkou dopravní frekvencí a zatížením – logistická centra, kontejnerová překladiště, dopravní terminály
Liniové odvodňovací žlaby FASERFIX® KS

FASERFIX® KS

Odvodňovací žlaby pro veřejné a komerční plochy s velkým výběrem designu krytů – náměstí, pěší zóny, parkoviště, zásobovací a vnitro areálové komunikace
Odvodňovací žlaby FASERFIX® BIG SLG

FASERFIX® BIG SLG

Odvodňovací žlaby pro extrémně zatěžované plochy s požadavkem na rychlost instalace a ochranu hran proti opotřebení – železniční přejezdy, rekonstrukce žlabů
Odvodňovací žlaby FASERFIX® BIG BL

FASERFIX® BIG BL

Odvodňovací žlaby pro extrémně zatěžované plochy s požadavkem na velmi velkou rychlost instalace – letiště, dálnice, rekonstrukce žlabů
Odvodňovací žlaby FASERFIX® TRAFFIC

FASERFIX® TRAFFIC

Odvodňovací žlaby pro místa s velkou frekvencí a rychlostí dopravy – dálnice, rychlostní komunikace, železniční přejezdy, kontejnerová překladiště
Liniové odvodňovací žlaby FASERFIX® STANDARD

FASERFIX® STANDARD

Odvodňovací žlaby pro méně zatěžované plochy s požadavkem na tradiční materiály – náměstí, parky, památkové zóny, obytné zóny
Bodové odvodnění FASERFIX® POINT KS

FASERFIX® POINT KS

Vpusti pro bodové odvodnění veřejných a komerčních ploch – dvory, náměstí, pěší zóny, parkoviště
Bodové odvodnění FASERFIX® POINT STANDARD

FASERFIX® POINT STANDARD

Vpusti pro bodové odvodnění ploch s menším zatížením – dvory, zahrady
Servisní žlaby FASERFIX®

FASERFIX® Servisní žlaby

Lehce přístupný, v podlaze/terénu zabudovaný systém pro dočasnou či trvalou organizaci nejen napájecích a informačních médií
Odvodňovací žlaby FASERFIX® TRAFFIC TRAM

FASERFIX® TRAFFIC TRAM

Speciální drenážní žlab sloužící k odvodnění kolejí (kolejnic a okolního prostředí).