Štěrbinový žlab pro běžné podlahy

Katalogové označení PZV
Štěrbinový žlab pro běžné podlahy

Základní údaje

  • délka dle požadavku
  • se spádem nebo bez spádu dna
  • šířka štěrbiny 20 mm, lze upravit na míru
  • stavěcí šrouby pro snadnou montáž, pracny pro betonáž
  • napojení na kanalizaci přes vpusti typu 4010 a 6010

Vizualizace a výkresy