Vpust 7010/B/100

Starý název V7 - 100/B
Vpust 7010/B/100

Základní údaje

  • přiznaný půdorysný rozměr vpusti 250 x 250 mm
  • boční vývod DN 100 mm
  • protipachový uzávěr
  • čistící koš
  • možnost úpravy vpusti pro stěrkovou hydroizolaci, litou nebo vinylovou podlahu

Vizualizace a výkresy