Žlaby bez spádu versus žlaby se spádem

Sami jsme chtěli získat odpověď na otázku jak velký je vliv spádu na hydraulický výkon odvodňovacích žlabů a proto jsme nechali udělat praktický test v Hydraulic Centre Karlsruhe Germany, na který se můžete podívat.

4. 1. 2016

Velmi často se při zpracování návrhu vhodného systému odvodnění setkáváme s problematikou spádu odvodňovacích žlabů, které z tohoto hlediska můžeme rozdělit na :

  • žlaby s kontinuálním vnitřním spádem nejčastěji 0,5% nebo 0,6%
  • žlaby s kaskádovitým spádem
  • žlaby bez spádu

Sami jsme chtěli získat odpověď na otázku jak velký je vliv spádu na hydraulický výkon odvodňovacích žlabů a proto jsme nechali udělat praktický test v Hydraulic Centre Karlsruhe Germany, na který se můžete podívat zde.

Výsledek testu ukazuje na minimání rozdíl v hydraulickém výkonu žlabů bez spádu v porovnání se žlaby se spádem a potvrdil naše teoretické závěry plynoucí z hydraulických výpočtů.

Závěr: samotný spád žlabů je méně významnou veličinou hydraulického výpočtu pro určení vnitřního profilu a typu žlabu, daleko větší vliv na výsledek má samotná délka žlabu, velikost odvodňované plochy a vzdálenost odtokových míst s napojením na kanalizaci.

Pro návrh funkčního řešení odvodnění provádíme v rámci naší technické podpory vždy výpočet hydraulického posouzení žlabů a to zcela zdarma. Pokud nyní řešíte konkrétní případ odvodnění, můžete požadavek na výpočet zaslat přímo našemu technikovi Petrovi.