Suchý strom při nedostatku vody

Komplexní management dešťové vody a budoucnost

 

Důsledky klimatických změn jako častější vlny veder a přívalové deště vidíme čím dál častěji. Období sucha a záplav tu máme prakticky každý rok, navíc se také hlavně ve městech zvyšuje zábor půdy. Voda se proto do vyschlé půdy přirozeně dostává jen stěží.

Při přívalových deštích následně dochází k překročení kapacity kanalizace a do životního prostředí se dostává nepřečištěná voda, která dále zatěžuje ekosystém.

Proto je důležitější než kdy předtím myslet na budoucnost. Odpovědí jsou decentralizovaná řešení s předčištěním dešťové vody, která odlehčí kanalizačnímu systému a podpoří doplňování podzemních vod. Jedině tak budeme moct efektivně hospodařit s dešťovou vodou a mít kvalitnější život.

Stavba u řeky by Freepik

Hospodaření s dešťovkou ve stavebnictví

 

Vždy je důležité seznámit se s požadavky stavebního projektu už v počáteční fázi. Existují různá řešení, která se skládají dohromady přesně na míru projektu. Proto nejsme jen dodavatelé žlabů, ale společně s Vámi navrhneme komplexní řešení odvodnění i managementu dešťovky.

S ohledem na veškeré faktory, normy a požadavky projektu spolu vytvoříme udržitelný a efektivní návrh. Naše 30leté zkušenosti a široký záběr produktů se postarají o to, ať vše zapadne na to správné místo. Ozvěte se nám.

Extrémní počasí a odvodnění

 

Změna klimatu přináší extrémní povětrnostní jevy a často vede k obrovským hospodářským škodám. Díky profesionálnímu řešení odvodnění a retence můžete riziko škod zásadně snížit.

Stavba u řeky by Freepik

Horko a sucho

 

Častější a delší období veder a sucha snižují hladinu podzemní vody stále více. Pole i lesy viditelně trpí dlouhými obdobími bez deště a vyšší frekvencí přívalových dešťů. Kolísavý přísun vody způsobuje rostlinám stres, který se projevuje nižšími výnosy a předčasným opadem listů.

Index sucha červenec 2019-2022. Vrstvy půdy do hloubky 1,8 m na začátku léta v červenci:

Mapa indexu sucha 2019
Mapa indexu sucha 2019
Mapa indexu sucha 2020
Mapa indexu sucha 2020
Mapa indexu sucha 2021
Mapa indexu sucha 2021
Mapa indexu sucha 2022
Mapa indexu sucha 2022

*Zdroj: Droughtindex / Deutscher Wetterdienst

Čištěním a následným vracením srážkové vody, např. do přilehlých zelených ploch, lze zabránit snižování hladiny podzemní vody nebo podpořit její doplňování. Kromě toho tak zlepšujeme kvalitu městského klimatu a zeleně, zejména v centrech, což je velmi cenné v letním období sucha.

Přívalové deště

 

Opačným extrémem jsou přívalové deště, které způsobují bleskové povodně, kde ani "stoleté deště" (množství srážek, které se statisticky vyskytuje jednou za století) v poslední době nejsou výjimkou. V této souvislosti musí řešení odvodnění splňovat následující kritéria:

  • zohlednění až stoletých přívalových dešťů v koncepci odvodnění
  • provozní bezpečnost i v případě přívalových povodní
  • zohlednění záplavových scénářů

Čištění dešťové vody a ekologie

 

Decentralizované čištění dešťové vody hraje důležitou roli v lokálním hospodaření s dešťovou vodou. V tomto procesu se dešťová voda musí:

  • odvést z povrchu a shromáždit
  • zadržet
  • pročistit
  • odvést do povrchových vod nebo na místě zasáknout

Lokální vsakování dešťovky je důležité pro koloběh vody a přírodu. Je však třeba vzít v úvahu, že voda odvedená zejména z dopravních ploch obsahuje znečišťující látky. Nebezpečné látky mohou být mikroplasty(např. z pneumatik), zbytky pohonných hmot, oleje, těžké kovy. Ty je před zasakováním nutné z vody odfiltrovat.

Model zasakování vyčištěné dešťovky se systémem DRAINFIX CLEAN

Model zasakování vyčištěné dešťovky se systémem DRAINFIX CLEAN

Naše odvodňovací žlaby HAURATON se používají v mnoha oblastech: od velkých projektů, jako jsou letiště nebo stadiony, až po odvodnění veřejných ploch a bezbariérové odvodnění fasád v moderních obytných komplexech. Čištění dešťové vody a následné vsakování budou čím dál tím nezbytnější. Tak nezaspěte dobu a ozvěte se nám.

Dejme si sušenky a kávu

(Souhlas s cookies)

Tento web bereme jako naši virtuální kancelář. Abychom si tu s Vámi mohli dát kávu a sušenky (soubory cookies), potřebujeme Váš souhlas. Děkujeme, že nám tím pomáháte zlepšovat tyto stránky a Váš zážitek. Tak pojďte dále!

Nastavení cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité, budeme se proto k Vašim datům chovat slušně. Níže si můžete nastavit jednotlivé souhlasy.