Nová Karolina se nachází pouhých 500 m od historického centra města. Má strategickou polohu bez zvláštních omezení a plně využívá této své vynikající pozice v blízkosti městského centra, podél hlavních ulic. Přínosem je její jedinečná viditelnost zejména z tzv. Frýdlantských mostů, ulice 28. října a rovněž okolních ulic. Stavební plocha o rozloze 32ha je na severu orámována ulicí 28. října, na západě ulicí Místeckou a železniční tratí, na jihu Frýdeckou silnicí a řekou Ostravicí a na východě stávajícím areálem výstaviště Černá louka.

Díky svému centrálnímu umístění, spádové oblasti s více než 1 milionem obyvatel, vynikající dostupností, viditelnosti, a také díky své velikosti se Forum Nová Karolina stalo novou regionální nákupní destinací v srdci Ostravy. Novátorský koncepční design Fora Nová Karolina významným způsobem přispěl ke zvýšení atraktivity městského centra.

Úkolem týmu HAURATONu bylo navrhnout efektivní a spolehlivé řešení odvodnění přiléhajících zpevněných ploch nákupního a zábavního centra. Byly zde také kladeny požadavky na design odvodňovacích prvků. Proto byly vybrány žlaby FASERFIX KS 150 v kombinaci s GUGI litinovým pororoštem pro třídu zatížení E600 v plochách pro pojezd těžkou dopravou a v kombinaci se štěrbinovým krytem pro třídu zatížení D400 v plochách méně zatížených. Celkem bylo dodáno 426 metrů žlabů FASERFIX KS 150 s GUGI litinovým pororoštem a 739 metrů žlabů s litinovým štěrbinovým krytem.

Unikátní koncept budovy Obchodního & zábavního centra Forum Nová Karolina zahrnuje celkem 58.000 m2 pronajímatelných prostor, z čehož 80% budou zabírají maloobchodní jednotky. Zbývající prostory jsou určeny pro multikino, otevřenou unikátní jídelní zónu, restaurace, kavárny, dětské koutky, letní terasy a mnoho dalších ploch s rozmanitými funkcemi.

Forum Nová Karolina má dvě podzemní podlaží pro parkování a supermarket, dvě podlaží s převažujícími maloobchodními jednotkami, jedno podlaží projektované zejména pro oddechové a zábavní účely a jedno podlaží s kinosály, hlídáním dětí a zábavními funkcemi.

Pohled na kryty
Pohled na žlaby v chodníku
Pohled na žlaby
Vchod do centra
1
Linové odvodnění
2

Dejme si sušenky a kávu

(Souhlas s cookies)

Tento web bereme jako naši virtuální kancelář. Abychom si tu s Vámi mohli dát kávu a sušenky (soubory cookies), potřebujeme Váš souhlas. Děkujeme, že nám tím pomáháte zlepšovat tyto stránky a Váš zážitek. Tak pojďte dále!

Nastavení cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité, budeme se proto k Vašim datům chovat slušně. Níže si můžete nastavit jednotlivé souhlasy.