Odvodnění Letiště - třída zatížení žlábků F900

Opatrně s výkladem

Jak se zorientovat v názvech tříd zatížení žlabů? Jednoduše. Číselné hodnoty v názvu třídy se vztahují ke zkušební síle v kilonewtonech (např. A 15 = 15 kN). To pak zhruba odpovídá pouze zkušebnímu statickému zatížení 1,5 tuny, které působí kolmo shora na obetonovaný žlab. Dejte si proto pozor na mylný výklad, že 1,5 tuny je reálné maximální zatížení koly - to totiž v praxi ovlivňuje mnoho faktorů jako intenzita pojezdu, typ instalace, působící dynamické síly apod.

Reálné maximální zatížení tak snadno může být i poloviční.

Například odvodňovací žlab třídy B 125 (zkušební síla 125 kN, statické zatížení zhruba 12,5 tuny) v praxi nemusí vydržet ani časté otáčení 7,5 tunových vozidel. Navíc použití žlabů třídy B v plochách, kde se v průběhu dne běžně pohybují jiná auta než osobní, nepovoluje ani samotná norma. Je tedy nutné použít žlaby třídy C 250. A teď už vzhůru na definice tříd a jejich účely použití.

Třída zatížení odvodňovacích žlabů A15

Třída zatížení A 15 : Plochy pro pěší

Tihle žlaboví parťáci jsou skvělí pro oblasti, kde jde hlavně o lidi. Tedy odvodňovací žlaby v plochách s minimálním provozem, které zatěžují převážně chodci a cyklisté. A pokud stavíte rodinný dům a nejezdíte do garáže těžkým SUV, tato třída Vás určitě uspokojí také.

Použití:

 • pěší zóny a chodníky výhradně pro chodce
 • cyklostezky
 • vjezdy do garáží rodinných domů, terasy a dvorky
 • pěší lávky přes vodu nebo koleje

Uživatelé ploch:

 • chodci
 • cyklisté
 • menší osobní vozy obyvatel rodinných domů

* v pěších zónách a na cyklostezkách pak věnujte pozornost možnému pojíždění vozy údržby

Třída zatížení odvodňovacích žlabů B125

Třída zatížení B 125: Pro pomalá 4 kola

Když jde o plochy s lehkým a pomalejším provozem, jako parkoviště pro osobní auta, nebo chodníky a podchody ve veřejném prostoru, třída B je tady pro Vás. Lehce unese chodce a cyklisty a zvládne i pohyb osobních aut, například patrové garáže nebo parkovací zálivy v obytných zónách.

Použití:

 • veřejná prostranství
 • soukromé komunikace
 • parkoviště hlavně pro osobní vozy

Uživatelé ploch:

 • motocykly
 • veškerá osobní vozidla
 • dodávky
Třída zatížení odvodňovacích žlabů C250

Třída zatížení C 250: Veřejné plochy a střední frekvence

Tady už začíná jít do tuhého. Třída C je skvělá pro místa s pravidelným provozem aut i tam, kde občas projedou lehčí náklaďáky. Spolehlivě odvodní zpevněné nepojížděné krajnice, parky, autoservisy i větší parkoviště v nákupních centrech.

Použití:

 • veřejné a komerční plochy se středním provozem
 • větší parkoviště (supermarkety, nákupní střediska)
 • podélně podél obruby v obcích

Uživatelé ploch:

 • lehčí obytné a nákladní automobily (do 7,5 t)
Třída zatížení odvodňovacích žlabů D400

Třída zatížení D 400: Vozovky i komerční areály

Tohle už je něco! Když nemáte rádi nepříjemná překvapení, s třídou D to máte v suchu. Odvodňovací žlaby této třídy už zvládnou hustší provoz a všechny kategorie vozů. Jakákoli parkoviště, čerpací stanice a vozovky obecně jsou pro ně hračkou.

Použití:

 • čerpací stanice
 • logistické areály
 • komerční plochy
 • autobusové nádraží
 • příčné odvodnění vozovek

Uživatelé ploch:

 • silniční vozidla všech kategorií

* od této třídy výše je zásadní zvolit přiměřeně robustní konstrukci žlabů podle intenzity působících sil

Třída zatížení odvodňovacích žlabů E600

Třída zatížení E 600: Vysoká dynamika a velké síly

Velmi častý provoz těžkých vozidel už většinou znamená, že potřebujete žlaby třídy E. Používají se všude tam, kde se přenáší na žlaby velké zatížení koly a působí větší dynamické síly, například plochy s častým otáčením těžkých vozidel a manipulační techniky.

Použití:

 • průmyslové areály a překladiště
 • záchytná parkoviště pro kamiony
 • železniční přejezdy na silnicích 1. třídy
 • přístavy a doky

Uživatelé ploch:

 • těžké nákladní vozy
 • větší vysokozdvižné vozíky
Třída zatížení odvodňovacích žlabů F900

Třída zatížení F 900: Ultimátní siláci

O třídě F mluvíme, když jde o plochy vystavené extrémně vysokému zatížení kol a opravdu vysokým dynamickým silám, např. provozní plochy na letištích, překladiště kontejnerů a závodní okruhy.

Použití:

 • provozní letištní plochy
 • kontejnerové terminály
 • závodní dráhy

Uživatelé ploch:

 • letadla
 • závodní automobily
 • jeřáby
 • kontejnerové překladače

Nikdy nevybírám žlab jen podle třídy

Výběr a specifikace správného žlabu by za žádných okolností neměli vycházet pouze z únosnosti. Existuje spousta dalších faktorů týkajících se například umístění a oblasti použití. Ty pak zásadně ovlivňují funkčnost i životnost celého odvodňovacího systému. Jsou to například:

 • přítomnost a intenzita dynamických sil
 • frekvence a rychlost provozu
 • způsob pojíždění (brzdění, odbočování, zrychlování, křižování...)
 • umístění u objektů (obrubníky, fasády, krajinné prvky...)
 • faktory vnějšího prostředí (soli, agresivní chemie...)
 • a mnoho dalšího

Extrémní instalace a individuální přístup

Třídy zatížení podle normy ČSN EN 1433 jsou pro většinu instalací dostačující. V případě ploch s velmi vysokým dynamickým zatížením a/nebo výjimečně těžkým provozem ale vždy musíme pečlivě zvážit místní situaci na základě všech vstupních dat. Je potřeba zohlednit celou řadu výše uvedených faktorů a pro výpočty použít jiné modely zatížení. Také je dobré promyslet případnou ocelovou výztuž obetonávky a dilatační spáry ještě před samotnou instalací.

Proto Vám jsou obzvláště v těchto případech k dispozici naši projektoví technici, specialisté na odvodnění.

Extrémně zatěžované žlaby

No, a je to. Když tedy budete mít na stole další projekt se žlaby, pamatujte na tu správnou třídu zatížení a ozvěte se. Rádi Vám v Benefitu poradíme a dodáme ten správný žlab, ať potřebujete odvodnit chodníček kolem domu, nebo kompletní žlabový systém pro rušné překladiště. Tak na odvodněnou! 😊

Dejme si sušenky a kávu

(Souhlas s cookies)

Tento web bereme jako naši virtuální kancelář. Abychom si tu s Vámi mohli dát kávu a sušenky (soubory cookies), potřebujeme Váš souhlas. Děkujeme, že nám tím pomáháte zlepšovat tyto stránky a Váš zážitek. Tak pojďte dále!

Nastavení cookies

Vaše soukromí je pro nás důležité, budeme se proto k Vašim datům chovat slušně. Níže si můžete nastavit jednotlivé souhlasy.